Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider, Els, is een maatschappelijk werker die opgeleid is om mensen met jongdementie én hun mantelzorgers in de thuissituatie te ondersteunen en te begeleiden.

Zij komt aan huis, hoort welke noden en vragen er zijn, gaat met jullie op zoek naar gepaste zorg, biedt informatie en advies (financieel, juridisch, sociaal administratief, …), heeft oog voor vroegtijdige zorgplanning en werkt nauw samen met andere betrokken zorg- en hulpverleners.

Els gaat als trajectbegeleider samen met jullie op zoek naar oplossingen op maat.

Deze hulpverlening is gratis.

 

Een goede coach ziet wie zijn spelers zijn, en laat hen zien wie ze kunnen zijn.