Je partner, vader, zus van 52 jaar begint zich anders te gedragen: onthouden lukt niet zo goed meer, de stemming wordt somber, het gedrag verandert …

De neuroloog of arts maakt een einde aan de periode van onzekerheid: de diagnose luidt ‘jongdementie’.

Als mantelzorger kom je terecht in een dubbele rol: je bent geliefde, zus, kind én tegelijkertijd: verzorger. Gaandeweg wordt het een uitdaging om je eigen leven op te bouwen naast de zorgsituatie.

Ons Zorgnetwerk en de Alzheimer Liga Vlaanderen organiseren mantelzorgontmoetingen. Je krijgt als mantelzorger de gelegenheid deel te nemen aan activiteiten waar informatieoverdracht, lotgenotencontact, ervaringen uitwisselen en ontspanning centraal staan.

Je ontmoet er mensen die met dezelfde moeilijkheden & angsten worstelen als jij, die weten hoe het voelt om die telkens zwaarder wordende rol van verzorger op te willen nemen, mensen bij wie je je hart kan luchten, aan wie jij advies kan aanreiken of omgekeerd. Kortom: je ontmoet er lotgenoten. Gedeelde smart is halve smart, zegt men, niet?

Meer informatie hierover vindt u op de website van Alzheimer Liga Vlaanderen